Humanistiskt – Marxistiskt - Partipolitiskt obundet

lördag, januari 28, 2006

Svar till Lennart

För några dagar sedan skrev Lennart Regebro detta inlägg i sin blogg. Där han om jag har tolkat det rätt säger att det finns ingen liberal skuld, men det existerar en kommunistisk skuld därför att länder som har kallat sig själva kommunistiska har utfört massmord och andra illgärningar. (Detta är förstås en lite väl grov förenkling av Lennarts inlägg, därför rekommenderar jag att ni läser igenom den först innan ni fortsätter att läsa här).

Här kommer mitt svar till Lennart:

Först måste jag bara rätta till ett fel i ditt inlägg, nämligen ”Det gemensamma ägandet skall införas via revolution och diktatur” (under rubriken Liberalismens skuld, andra stycket)… Jag vet inte om du är okunnig eller undviker medvetet att skriva proletariatets-diktatur, för det är en rätt så väsentlig skillnad mellan en diktatur a la Pinochet, och proletariatets diktatur. Just däri ligger en av kärnorna till varför t.ex. Sovjet ej kan kallas ett kommunistiskt land. Just det faktumet att den diktatur som upprättades i Sovjet inte var proletariatets diktatur - utan snarare byråkratinstyranni - är ett av de största bevisen för att Sovjet inte var ett kommunistiskt land. Jag förstår att detta blir svårt för dig att ta in, eftersom du har ett sånt innerligt behov av att befria dig själv intellektuellt genom att ge Sovjet kommunismens stämpel. Eller jag borde kanske säga ge kommunismen en Sovjet stämpel.

Hur mycket DE än ville och hur mycket DU vill att de ska tituleras kommunister har du väldigt svårt att hitta verkligt kommunistiska idéer i praktiken (förutom en del kosmetiska inslag) hos alla de länders om definieras som kommunistiska. Bara det faktum att alla dessa s k ”kommunistiska” länder sinsemellan skiljer sig åt så otroligt mycket måste ju leda till frågan: ”är allt detta kommunism?” För även du måste ju medge att det är stora skillnader i hur Mao, Kim Jong Il, Stalin, Pol Pot och Castro tolkar Marx.

Om vi vill skuldbelägga kommunismen för alla dessa miljontals mördade människor så måste vi först identifiera vem av dessa mördare verkligen är kommunist. Detta (förstås) endast om vi är överens om att det är stora skillnader i dessa såkallade kommunistiska ledares tolkningar av Marx. Och efter att vi har identifierat den ”verklige” kommunisten i gänget, se hur mycket av deras tolkningar överensstämmer med Marx, och därigenom dra den slutsatsen att: jo Marx leder utan tvekan till Gulag. Annars så upprepar du bara floskler om kommunism som alla andra (tomma till innehållet) liberala kritiker.

torsdag, januari 26, 2006

Var är liberalernas gulag?

Det räcker med att man läser några rapporter från Amnesty eller human rights watch, för att inse att den politik som förs i liberalismens namn har lett till flera miljoner människors död. Ett exempel är den sanktionspolitik som fördes mot Irak efter det första Gulfkriget. Den resulterade i flera miljoner barn som dog pga. något så banalt att man inte hade tillgång till bl.a. rent vatten och medicin. Eller i andra länder där den hetsjakt som har varit på de gemensamt ägda företagen har lett till att allt annat har fått stå tillbaka för liberalernas våta dröm om en total marknadsekonomi. Resultatet har t.ex. blivit privatisering av dricksvatten i Bolivia, och listan kan göras hur lång som helst. Tack och lov börjar vi också se reaktionerna mot dessa galna liberaliseringsförsök nu. I och med att folket i Sydamerika har en efter en börjat trotsa sin stora liberala granne i norr, som utan att tveka skulle kunna iscensätta en ”kupp” så som de har gjort så många gånger tidigare, för att återinrätta den ”rätta” tron på sin egenplan halva av världen.

Självklart står detta på liberalernas samvete. MEN här kommer den stora skillnaden mellan nyliberalerna och kommunisterna, liberalerna är stolta över sina ”gulager”, de till och med håller fram dessa som goda exempel på framgång, medan kommunisterna tar avstånd ifrån sina gulager.

tisdag, januari 24, 2006

Liberaler i försvar.. mycket lika kommunister

Den senaste tiden har det blossat upp en debatt i bloggosfären om liberalismens skuld. Mr Brown har skrivit några högst intressanta inlägg i debatten som jag tycker är klart läsvärda.

Men jag tänkte inte ta upp själva diskussionen om deras skuld eller icke skuld. Utan mer om hur man argumenterar i frågan.

Jag har personligen ofta hamnat i diskussioner av slaget: ”kommunism är en farlig ideologi som har varit ansvarig för miljontals mördade människor, se bara på Soviet, Kina, Nord Korea etc.”
När jag då har svarat att dessa länder förutom några ytters kosmetiska inslag, saknar i stora delar någon som helst kopplingar till Marx idéer om ett socialistiskt samhälle. Och därför inte kan kallas kommunistiska (ialf inte om man utgår från Marx def. av kommunsim). Så har det bara avfärdats som att jag vägrar se sanningen. Det är förstås ingen slump att jag får sådana svar, utan det är en effekt av den totala anti-kommunistiska hysteri som rådde under det kalla kriget, och har fortsatt nu även efter det kalla krigets slut. Där man försöker med väldigt flummiga metoder sammanlänka Marx idéer med Gulag.

Nu när liberaler krävs på sitt ansvar för de skulder som de bär på, så får man ofta svaret: liberalism i sin grund är emot massmord och förtryck och om något land utför dessa förtryck i liberalismens namn, så är de inte liberala.

Intressant, alltså när liberaler blir utsatta för samma påtryckningar om ansvarstagande som kommunister har blivit, så svarar de exakt samma sak.

fredag, december 09, 2005

Vänster för Europa??

Läser i dagens DN debatt om gruppen ”vänster för Europa” som presenterar ett 12 punkts program för vad de anser bör ”stå i fokus för en förnyad svensk Europapolitik”.

Vad säger då dessa ”vänster” människor? Ganska kortfattat så presenterar de en sammanfattning av det som hittills har varit den samlade Ja till EU linjen, men med den kosmetiska förändringen att de här och var i sin text kallar USA för imperialister.

Mest intressant är punkt nr 3 i deras förslag:

3. Skapa en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
EU:s utrikespolitik behöver utvecklas till ett filosofiskt, sak- och maktpolitiskt alternativ till det ensamma imperiet. Alternativet bör utgå fån ambitionen att Europa skall vara ett kraftcentrum för hävdandet av de mänskliga rättigheterna, och på förebyggande insatser för fred, inte i första hand militära. På sikt bör vi pröva tanken på en ny säkerhetspolitisk lösning för Europa som är mindre beroende av USA än dagens Nato.


Ett gemensamt utrikes- och säkerhetspolitik inom EU skulle i praktiken innebära att vi blir ett United States of Europa. Detta skulle innebära att vi blir tvungna att skicka svenska soldater nästa gång som Blari och Bush har bestämt sig för att bomba sönder förlåt jag menar demokratisera ett valfritt U-land.

Men det som är väldigt lustigt genomgående för hela deras text är att de försöker på något sätt presentera EU som en motpunk mot USA. Jag undrar varför det skulle bli så? EU skiljer sig inte speciellt från USA, de båda är elitistiskt system utformade för kapitalets bästa möjliga utvinning och utsugning av arbetare. Denna utsugning ska i första hand ske inom det egna ”landet” men i fortsättningen gäller det resten av världens befolkning. Så enda gången som vi skulle se EU agera som en motpol mot USA skulle uteslutande vara i fall då EU själv har ekonomiska intressen. Så istället för att skapa en motpol mot en utsugare skapar vi istället en till konkurrerande utsugare, som riskerar att komma i konflikt i framtiden då det börjar bli ont om fattiga människor i U-länder som de kan dumpa sina skitjobb till. Så EU kan aldrig bli en motpol eftersom den i grunden delar exakt samma syn på omvärlden som USA.

Det är viktigt att vissa dessa borgares lakejer att de inte kan lura folk genom att presentera borgarnas idéer och sedan skriva under med namn som ”vänster för Europa”.

onsdag, november 30, 2005

Israels regim styr svenska medier

Läste ett mycket intressant inlägg på Jinges blogg om en artikel skriven i Ordfront magasin. Om hur den Israeliska regeringen med hjälp av sin ambassad styr den svenska rapporteringen från Israel/Palestina konflikten.

Väldigt intressant och viktig läsning, speciellt för folk som använder sig av argument i stilen ”Israel är den enda demokratin i regionen”

lördag, november 26, 2005

DN en propagandamaskin

Jag har tidigare kritiserat DN rätt så rejält för att vara en enkelriktad propagandamaskin som bara publicerar artiklar som passar deras egen dagordning. Maria-Pia Boëthius tydliggör det hela väldigt bra i en artikel publicerad i ETC.


fredag, november 18, 2005

Paus i Bloggandet

Jag har blivit tvungen att ta ett litet paus i mitt bloggande p.g.a. en lite för fullproppad schema den sista tiden med både jobb och förberedelser för att lägga fram mitt examensarbete. Men så fort jag får tid igen så ska jag komma igång och dela ut Vänsterkrokar!

Tillsvidare rekomenderar länkarna här på sidan för intressant läsning.

 

Website tracker